Neem direct contact op via
+31(0)641898126

PRODUCTIE

De essentie van productie is dat grondstoffen en onderdelen middels één of meerdere bewerkingen worden getransformeerd tot één samengesteld eindproduct of halffabricaat. De trend hierbij is dat dit steeds meer gebeurt in almaar kleinere series, met steeds meer varianten. De beheersing van het artikelbestand en het aanhouden van voorraden is hiermee een nagenoeg onmogelijke opgave geworden.

Met de Easy Flowing Productieon oplossing met Flow2Go gaan wij deze problematieken de wereld uit helpen. De product- en/of work breakdown structure (PBS/WBS) worden al vastgelegd in de verkoop offerte (optioneel), verkoopcontract (optioneel), of verkooporder (optioneel) en worden doorgezet naar één of meerdere productieorders van waaruit de logistiek en uren verder worden aangestuurd.

Easy flowing Shopfloor control met backward traceability tot aan het bron verkoopdocument.

Optimalisatie workflow en
integratie logistiek

Vaak treffen wij het verkoop-productie conflict aan; een continue spanning tussen wat verkoop wil verkopen, en wat productie kan maken. Essentieel is een goede afstemming tussen deze twee disciplines. Zeker bij steeds specifieker wordende klantwensen. Verkoop, in dit geval de orderadministratie, dient dus product(ie)kennis te hebben. Door deze verschuiving van werkvoorbereiding naar orderadministratie dient er een werkwijze te worden bepaald, die alle disciplines feilloos met elkaar in verbinding brengt.

Initiële en
gewijzigde organisatie

Initieel wordt met u een proces afgesproken en ingericht op basis van de op dat moment geldende spelregels. Dit is de basisinrichting. Maar niets is statisch. Wij zijn van mening dat elke wijziging dient te kunnen worden ingepast zonder al te veel moeite. Met behulp van Flow2Go zijn we in staat deze processtappen snel aan te passen aan de nieuwe situatie.

Meten
is weten

Dankzij een uitgebreide set planning tools en workload analyses, aangevuld met voortgangs- en calculatie rapportages, wordt de dagelijkse productie continue door Flow2Go gemonitord. Kenmerkend voor onze software is, dat informatie op elk moment en overal beschikbaar is. Dus ook op de werkvloer is dit mogelijk! Theoretisch en praktisch zelfs papierloos, en daarmee dus duurzaam.

Productie – PRODUCTEN

 • Productieorderbeheer
 • Product breakdown structure (PBS)
 • Calculatiemanagement
 • Work breakdown structure (WBS)
 • Projectmanagement
 • (Retour)Goederenuitgifte
 • Goederenontvangst
 • SerieBatch registratie
 • SSCC registratie
 • Traceability
 • MRP
 • Workload planning
 • Resource planning
 • Jobtime/Shoptime
 • Onderhanden werk