Neem direct contact op via
+31(0)641898126

ORGANISATIE

Eén van de definities van een organisatie is: “Een organisatie is een samenwerkingsverband van personen die bepaalde doelen willen bereiken”. Nu wil het geval dat dit geen statisch geheel is: het is organisch, en verandert dus. Met behulp van onze consultancy en software bent u in staat deze processen gaandeweg te wijzigen en/ of aan te passen naar de nieuwe omstandigheden.

Als u naar uw jaarrekening kijkt staat daar op de resultatenrekening ongeveer het volgende:

Op het onderste deel hebben wij met Flow2Go geen invloed; u bepaalt uiteraard geheel zelf hoe u uw organisatie inricht en in welke bedrijfsmiddelen u investeert. Het bovenste deel daarentegen heeft onze volle aandacht! Alle oplossingen zijn direct of indirect terug te voeren op de bruto marge en daarmee op het rendement van het geïnvesteerd vermogen. Onze Easy Flow experts zullen uw automatiseringsvraagstuk en de oplossing daarvan continu hieraan spiegelen. Samen starten we de zoektocht om beter grip te krijgen op de omzet en de kostprijs daarvan met een inventarisatie van:

  • De algehele doelstelling
  • Het logistiek besturingsconcept
  • Het beheersconcept (workflow)
  • De scope

Logistiek besturingsconcept

De inrichting van Flow2Go valt of staat met een duidelijke definitie van het logistiek besturingsconcept. Dit concept vertelt u hoever uw klant mag/ kan ingrijpen in het proces en bepaalt daarmee hoe het wordt aangestuurd. Produceert u bijvoorbeeld tablets voor de consumentenmarkt, dan heeft u een eigen product en heeft uw klant geen invloed. Maakt u daarentegen onderdelen voor een grote fabrikant van machines voor de chipindustrie, dan grijpt de klant in tot het laatste detail.
Met de keuze van het logistiek besturingsconcept ligt het sturingsmechanisme en daarmee de automatiseringsgraad vast. U bent nu in staat te bepalen hoe de productie en inkoop worden aangestuurd en heeft daarbij de keuze uit:

1) Voorraad gestuurd; u kijkt over alle orders heen en bundelt zaken
2) Order gestuurd; u behandelt iedere order afzonderlijk

Beide mechanismen hebben voor- en nadelen. In de praktijk zien wij vaak dat niet sprake is van één concept, maar van meerdere. Dit is wat de dagelijkse praktijk zo lastig maakt. Onze Easy Flow experts zijn continu bezig met het hameren op deze sturingsmechanismen.

Beheersconcept

Aan de hand van het beheersconcept wordt vastgesteld wat er moet worden aangestuurd. Door uw organisatie loopt een informatiestroom van klant naar leverancier. Dat leidt een goederenstroom in omgekeerde richting. Deze twee stromen worden begeleid door het administratief personeel (inkoop- productie/werkvoorbereiding en verkoop) en de mensen op de werkvloer (magazijn, productie en expeditie). Tussen al deze belanghebbenden lopen dagelijks communicatielijnen die informatie vragen en/ of toevoegen.
De kunst is om de samenhang van deze lijnen te onderkennen en te scheiden zodat de inhoud van deze informatie juist, volledig en tijdig is.

Bovenstaande disciplines lopen binnen uw organisatie een estafette waarbij het stokje steeds wordt doorgegeven. Onze focus begint bij de eerste hardloper (verkoop). Als deze niet in staat is de verkoopopdracht volledig te definiëren (productspecificatie, prijs, aantal, leverdatum, leveringsvoorwaarden et cetera), wordt u gaandeweg de ontwikkeling van de informatie- en goederenstroom getrakteerd op een berg correctie- en puzzelwerk.

Onze Easy Flow experts gaan u helpen met de inrichting van de werkstroom door deze op te splitsen in kleine behapbare brokjes. Op die manier bent u in staat om de complete werkstroom (workflow) te parkeren in kleine overzichtelijke havens waarbinnen de nodige procescontroles plaatsvinden voor dat het estafettestokje wordt doorgegeven aan de volgende discipline.

Doelgericht & KPI’s

Het ontbreken van meetbare doelstellingen blijkt doorgaans één van de grootste oorzaken van het mislukken van een IT-project. Het zorgt voor miscommunicatie en onbegrip én levert een groot risico op richtingloos acteren. Dat resulteert in “futility management”; aandacht voor kleine onsamenhangende zaken i.p.v. het integrale proces. De doelstellingen leggen we samen met u vast en monitoren deze middels een aantal kritische performance indicatoren (KPI’s), bijvoorbeeld:

– Totale doorlooptijd van het verkoopproces
– Ouderdom openstaande order portefeuille
– Aantal kwaliteitsverzoeken (klachten)

Een verbetering van de KPI’s leidt tot een hogere bruto marge en de doorstroming en resulteert in groeimogelijkheden.

Scope

Het doorvoeren en implementeren van het volledige beheersconcept vraagt nogal wat van uw organisatie. Wij adviseren dan ook altijd om de scope niet te groot te maken. Wilt u bijvoorbeeld meer grip krijgen op uw productieplanning dan dienen het verkoop en inkoopproces die daar onlosmakelijk mee zijn verbonden op orde te zijn om teleurstelling te voorkomen. Zo kan het wellicht handiger zijn om bij uw klant een betrouwbaar leverschema af te dwingen zodat u de productie kunt opsplitsen in kleinere beheersbare delen.
Ons devies: beter 5 keer 3 stappen vooruit en 1 terug, dan 1 keer 10 stappen met het risico op 0 resultaat.

Organisatie – PRODUCTEN

• Workflow management
• QRM
• Opleiding en instructie
• Financiële waardering & Budgettering
• Rapportages en ABC analyses