Neem direct contact op via
+31(0)641898126

LOGISTIEK

De Easy Flowing oplossing Logistiek is gebaseerd op voorraad- en/of order gestuurde mechanismen. Het betreft alle transacties, vanaf inkoop en inkomende goederen, tot en met verkoop en de uitgaande goederenstroom. De optelsom van deze stroom is voorraad, zowel in aantallen als waarde! Werkt u echter 100% order gestuurd, dan bent u niet verplicht tot het voeren van een voorraadadministratie om de goederenstroom te managen. Wat in uw geval het meest verstandig is hangt af van meerdere factoren en onze Easy Flow experts staan u graag bij in het maken van deze keuze.

Easy Flowing Logistiek bestaat uit standaard Flow2Go bouwstenen, die het mogelijk maken:

 • Ingekochte- of en geproduceerde goederen te ontvangen
 • Onderdelen en grondstoffen te verbruiken en te retourneren op werkorders
 • Verkochte goederen uit te geven of te retourneren
 • Factuurprocessen in te richten o.b.v. deze goederenstromen
 • Serie- en batchregistratie toe te passen in combinatie met SSCC labels
 • MRP simulaties te draaien
 • De logistieke mutaties aan te bieden aan de financiële administratie.


Vraag en aanbod afstemmen

Door processen slim op elkaar af te stemmen, wordt de ontwikkeling van de goederenstroom inzichtelijk. Hiermee worden eventuele tekorten of overschotten tijdig gesignaleerd en kunnen koop- of maak beslissingen worden genomen.

Verkorten van doorlooptijden

Door processen kritisch te (her)bekijken en wachttijden in kaart te brengen, kan door optimalisatie en afstemming van processen continue verbeterd worden. Leverbetrouwbaarheid van uw leveranciers wordt gemonitord, en ook uw eigen leverbetrouwbaarheid naar klanten wordt bewaakt. Vaak hebben simpele proceswijzigingen 1 á 2 dagen kortere doorlooptijd. En op een levertijd van bijvoorbeeld een week, is dat best veel. Met Flow2Go heeft u altijd de mogelijkheid, ook na de initiële inrichting, processen simpel te kunnen wijzigen en naar behoefte aan te passen.

Onderzoek en plan van aanpak

Een vast onderdeel van onze onderzoeken, is het vervolg: het plan van aanpak. Bij elk project, hoe klein ook, worden afspraken gemaakt hoe we het aanpakken en tot een goed einde brengen. Het project wordt dan ook formeel afgesloten. Onze Easy Flow experts hebben jarenlang ervaring met logistieke systemen en kunnen u altijd adviseren met betrekking tot procesoptimalisatie. Ook als de projecten eenmaal opgeleverd zijn, ontstaan er altijd nieuwe projecten. Ook deze verdienen de nodige aandacht, ongeacht of het nu gaat om een routing wijziging, transport inzicht of softwarematige proceswijzigingen.

Logistiek – PRODUCTEN

 • Retour)Goederenuitgifte
 • Goederenontvangst
 • Serie/batch registratie
 • SSCC registratie
 • Traceability